Visie op zorg

Kent u ze ook? De ene mens die met een snotneus direct het bed zoekt en wacht tot het over is terwijl een ander met 39 graden koorts nog volop aan het werk is? Het verschil wordt veroorzaakt door motivatie en wilskracht, persoonsfactoren die sterk afhankelijk zijn van opvoeding, ervaringen, stimuli, ontwikkeling, creativiteit en veranderbereidheid. Als we klein zijn leren we de gevolgen van ons handelen kennen door deze in de geborgenheid van ons gezin uit te proberen. Onze ouders leren ons wat goed en fout is. Al deze leermomenten samen vormen onze overlevingsstrategie en bieden ons een veilig gevoel. We groeien echter verder en verlaten ons gezin.

Bij grotere problemen in bijvoorbeeld de relatie, op het werk of bij persoonlijke verliezen zijn de ons bekende strategieën soms onvoldoende werkzaam. We moeten dan nieuwe strategieën ontwikkelen waarvan we de uitkomst niet kennen en die dus heel onveilig zijn. Hebben we dan weinig zelfvertrouwen of mogen we van onszelf geen fouten maken dan durven we deze stap niet te zetten en wordt het probleem daarmee steeds groter. De stress neemt toe, er ontstaan klachten en veelal is de weg naar de huisarts een volgende stap. Medicatie bestrijdt weliswaar de uiterlijke symptomen van stress maar doet niets met het veroorzakende probleem.

Hier kan ik als bedrijfsarts een groot verschil maken door mensen te helpen met het inzicht geven in deze processen en te helpen bij het vinden van nieuwe strategieën, steun te creëren vanuit het werk of bij zwaardere gevallen vroegtijdig te verwijzen naar gespecialiseerde hulp. Als een nieuwe strategie met succes wordt toegepast verhoogt dit het zelfvertrouwen en zal een volgende keer eerder de stap naar verandering gezet worden. Sterker nog, men kan zelfs plezier gaan ervaren in veranderingsprocessen. Het wegnemen van de angst voor verandering maakt energie vrij en brengt mensen in beweging.

Beïnvloedbaar evenwicht

Werksituatie en privésituatie zijn in een mensenleven de meest belangrijke beïnvloedende factoren (life-events) en ze houden elkaar ook in evenwicht. Als het op het werk even een tijdje minder prettig is maar thuis is alles naar wens dan blijft een mens prima gecompenseerd. Gaat het echter zowel privé als op het werk niet naar wens dan is de kans op decompensatie groot.
Daarom zijn arbeidsomstandigheden van grote invloed op verzuim en kunt u daarmee de gezondheid van uw medewerkers daadwerkelijk beïnvloeden. Een leidinggevende met oprechte belangstelling voor zijn medewerkers die hen ook het gevoel weet te geven dat ze onmisbaar zijn voor de organisatie en hun creativiteit weet te stimuleren is een onmisbare schakel in een goed lopende organisatie.

Beter worden

Er zijn talloze manieren waarop mensen beter kunnen worden. Tegenwoordig streven we zoveel mogelijk naar ‘uniforme protocollaire werkwijzen’ om zo ‘evidence based’ wetenschappelijk verantwoord te werken.
Daar waar de ene mens zijn ontspanning zoekt in het uitgaan in een drukke disco zoekt de ander juist zijn rust in de stilte van de natuur. Is het daarom niet juist van groot belang in de behandeling van zieke mensen aan te sluiten bij de behoeften en voorkeuren van die specifieke mens?
Het gaat er om, dat iemand beter wordt, niet hoe iemand beter wordt. Zo is cognitieve gedragstherapie voor behandeling van overspanning en depressie een veelal werkzame behandeling/begeleiding. Voor verbaal zeer sterk ontwikkelde cliënten is haptonomie een beter werkend alternatief omdat non verbaal wegstoppen niet mogelijk is.

Beter worden is dus maatwerk!